vacatures.ap.be

Directeur Onderwijskwaliteit

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
2000 Antwerpen
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
OT - Kleuteronderwijs
OT - Lager onderwijs
OT - Secundair onderwijs
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Sector: 
Onderwijs
Bedrijfsactiviteiten: 

Wij zijn het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs. Bij ons is iedereen welkom. We geloven in de passie en het talent van onze medewerkers en streven daarbij naar gelijke kansen, met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Kwaliteitsvol onderwijs in een open en stedelijke omgeving, dat is ons handelsmerk. Wij geloven in de groeikansen van elke lerende, ontwikkelen talenten en stimuleren actief burgerschap. Zo groeit elke leerling of cursist door naar een gewaardeerde plaats in de samenleving. In onze 116 scholen en ondersteunende diensten engageren we ons elke dag om de stad van morgen mee vorm te geven. Dit is mogelijk dankzij de inzet van meer dan 6500 leerkrachten en medewerkers. Onze droom? Iedereen helemaal op zijn plek. Bekijk hier ons filmpje, of kopieer volgende link in je browser https://www.youtube.com/watch?v=dckmQjeQ1Qk .

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Als directeur onderwijskwaliteit maak je deel uit van het directiecomité dat opereert als strategisch comité. Het comité voert een gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid conform de geldende regelgeving, met het oog op de realisatie van het pedagogisch project, de visie en de missie van het stedelijk onderwijs.
Je opdracht
Het directiecomité werkt collegiaal en in gedeelde verantwoordelijkheid met maximale participatie van alle betrokkenen van het AG SO. Het kompas hierbij is het waardenhuis met de vijf waarden, vertrouwen, deskundigheid, openheid, betrokkenheid en inspiratie. De complementaire expertise van de leden van het directiecomité op het vlak van onderwijskwaliteit, onderwijsorganisatie en aanbod, personeelsbeleid en zakelijk beleid garandeert een gefocust, samenhangend en geïntegreerd beleid op het niveau van de inrichtende macht.
Als directeur onderwijskwaliteit ondersteun je alle onderwijsinstellingen van het AGSO bij de voorbereiding van een (her)doorlichting door de onderwijsinspectie en de realisatie van de decretaal bepaalde onderwijsdoelen.
Je belangrijkste taken

- Je bent mee verantwoordelijk voor het dagelijks management en de permanente verbetering van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.
- Je voert mee het bestuursakkoord van de stad uit voor de doelstellingen die aansluiten bij de opdracht van het Stedelijk Onderwijs. Dit betekent dat je deze doelstellingen mee vorm geeft, de operationele planning uitwerkt, de regie voert over alle betrokken onderwijsniveaus heen, zorgt voor de voortgang, besluitvorming, monitoring en bijsturing.
- Je bent verantwoordelijk voor de permanente bijsturing en implementatie van een visie op het vlak van interne kwaliteitsbewaking.
- Je bent verantwoordelijk voor een adequaat ondersteuningsaanbod van de scholen, centra en academies bij de ontwikkeling van hun kwaliteitsbeleid met het oog op de realisatie van de vastgelegde onderwijsdoelstellingen.
- Je levert een reële bijdrage aan scholen, centra voor volwassenenonderwijs en leerlingbegeleiding en academies in hun streven naar leerplanrealisatie, interne kwaliteitsbewaking en beleidsvoering.
- Je verdiept en verbreedt het systeem dat scholen ondersteunt bij de objectieve meting van de leerwinstrealisatie van hun leerlingen.
- Je zorgt voor een optimale afstemming tussen de gehanteerde methodiek en focus van interne controlesystemen met deze van de doorlichtingen.
- Je verbreedt en verfijnt de methodiek die het mogelijk maakt op sleutelmomenten en op het einde van (deel)leertrajecten de verworven leerwinst en de realisatie van de gestelde onderwijsdoelen op een systematische manier te verzamelen en te beheren.
- Je steunt je beleid op het hanteren van ken- en stuurgetallen.
- Je rapporteert aan de raad van bestuur.
- Het service- en coördinatiecentrum bestaat uit verschillende afdelingen die ondersteuning bieden aan onze onderwijsinstellingen. Deze afdelingen worden door het strategisch comité op een open manier aangestuurd en versterkt in hun zelfsturende manier van werken.

Profiel: 

- Je zet procedures en processen op vanuit een doelgerichte benadering waarbij je wetenschappelijke inzichten koppelt aan de praktijkervaringen in de klas.
- Je hebt een sterke focus op het pedagogisch-didactische proces in functie van maximale leerwinstrealisatie van alle leerlingen.
- Je bent een verbindende ambassadeur van de waardengedreven netwerkorganisatie.
- Je bent een generalistisch beslisser met een systemische en strategische kijk.
- Je kan snel denken en handelen in een complexe omgeving.
- Je kan polariteiten overstijgen en omzetten in een EN-EN integrerende aanpak.
- Je hebt een scherpe, analytische en kritische geest.
- Je weet hoe je een draagvlak moet creëren en hebt voldoende overtuigingskracht om jouw visie en aanpak te realiseren.
- Je bent creatief, ruimdenkend en kan conceptueel denken.

Arbeidsvoorwaarden: 

- Je wordt aangesteld bij het Stedelijk Onderwijs Antwerpen met een mandaat van 5 jaar.
- Je verdient (indicatief) een bruto maandloon van € 7453.
Bij een gunstige evaluatie is ook een variabel loon voorzien.
- Je hebt recht op een pakket van extralegale voordelen waaronder: hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mobiliteitsbudget en de noodzakelijke telematicamiddelen.

Extra informatie: 

Wie komt in aanmerking
- Je bent in het bezit van een master diploma
- Je hebt minimum 5 jaar leidinggevende en/of adviesverlenende ervaring in een managementfunctie.
- Je hebt een gedegen kennis van en affiniteit met onderwijs, de onderwijswetgeving en kwaliteitssystemen.
Plaats van tewerkstelling
Service- en coördinatiecentrum Stedelijk Onderwijs
Lange Gasthuisstraat 15
2000 Antwerpen
Vanaf eind april 2020 verhuizen de ondersteunende diensten naar een volledig gerenoveerd gebouw aan de Frankrijklei in Antwerpen, op 10 minuten wandelen van het centraal station.
Hoe solliciteren?
Solliciteren kan t.e.m. 10 januari 2020 tot 12 u ’s middags (datumstempel in email) via email naar mie.mertens@so.antwerpen.be
Voeg de volgende documenten toe:
• je motivatiebrief: hierin verwachten we te lezen wat je motivatie is om te werken voor het stedelijk onderwijs Antwerpen, waarom je de functie directeur onderwijskwaliteit ambieert, welke ervaring je hebt m.b.t. onderwijs, leidinggeven en je kennis rond onderwijswetgeving en kwaliteitssystemen.
• je curriculum vitae
Sollicitaties worden met discretie behandeld.
Selectieproces

Het selectieproces bestaat uit 3 selectierondes.

Module 1: Interview Dinsdag 21 januari of donderdag 23 januari 2020 (*)
Module 2: Assessment Eind januari (*)
Module 3: Jurygesprek 13 februari 2020 (*)

(*) Als je deelneemt aan de selectieprocedure word je verwacht je voor deze data vrij te kunnen maken.
Data zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Heb je alles gelezen en heb je toch nog een vraag?

Voor inhoudelijke vragen over deze functie contacteer je Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur
Email: gonda.verhaert@so.antwerpen.be

Wil je meer weten over de resultaatsgebieden en het verloop van het selectieproces, krijg je op simpel emailverzoek de digitale selectiebrochure Directeur Onderwijskwaliteit toegestuurd.
Deze en andere vragen mag je stellen aan het aanspreekpunt voor deze selectie,
Mie Mertens, HR Rekrutering
E-mail: mie.mertens@so.antwerpen.be
Gsm: 0495771199

We kijken je sollicitatie met veel interesse tegemoet.
Je hoort van ons, beloofd.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
2 december, 2019 to 10 januari, 2020
E-mail sollicitaties: 
mie.mertens@so.antwerpen.be
Plaats: 
2000 Antwerpen
Straat en huisnummer: 
Lange Gasthuisstraat 15
Postcode: 
2000
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.